OFERTA HANDLOWA

Firma P.P.H.U. „HACZEK” od czerwca 2013r. poszerzyła swoją ofertę o nowe pozycje: 

·        usługę kruszenia betonu i asfaltu,

·        cięcie i łamanie złomu stalowego,

·        produkcję kruszywa oraz złomu wsadowego.

 

W naszym zakresie oferujemy kruszenie różnego rodzaju gruzu tj.betonu, gruzu ceglanego, zmieszanego i kruszenie asfaltu oraz cięcie i łamanie złomu żeliwnego, stalowego i metali nieżelaznych.

W oddziale w Rajsku przy ul. Przemysłowej 4B-4C, posiadamy specjalistyczną maszynę - kruszarkę szczękową HARTL PC1265J do kruszenia gruzu ceglanego, betonowego itp, oraz asfaltu, ponadto maszyny do przerobu złomu m.in. nożyce KAJMAN, maszyny przeładunkowe, kontenery, jak również dokonujemy pomiaru zawartości metali w złomie przy zastosowaniu analizatora rentgenowskiego NITON.

 

 W procesie pracy kruszenia wykonujemy:

·         dokładne ważenie złomu,

·         kruszenie gruzu i asfaltu,

·         sortowanie kruszywa i złomu wsadowego,

·         paczkowanie,

·         załadunek kruszywa.

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Reklama
Reklama
Reklama